พาณิชย์ชี้ช่อง ส่งออกข้าวเหนียวบุกจีน

แหล่งที่มา: https://www.posttoday.com/aec/news/545200

พาณิชย์ชี้ช่อง ส่งออกข้าวเหนียวบุกจีน

n03

พาณิชย์เผยตลาดข้าวเหนียวในจีนขยายตัวสูง แนะผู้ส่งออกไทยเร่งเจาะตลาด

นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้สั่งการให้ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (ทูตพาณิชย์) ในจีน ทำการสำรวจตลาดข้าวเหนียว เพื่อหาโอกาสในการผลักดันข้าวเหนียวไทยเข้าสู่ตลาดจีน ทั้งนี้ ล่าสุด ทูตพาณิชย์ที่เมืองหนานหนิงได้รายงานผลการสำรวจตลาดกลับมาแล้ว พบว่าจีนมีการผลิตข้าวเหนียวได้มากก็จริง แต่ยังต้องนำเข้าจากต่างประเทศเพื่อป้อนความต้องการที่สูงขึ้น ทั้งการใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารและใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ จึงถือเป็นโอกาสสำหรับการผลักดันการส่งออกข้าวเหนียวไทย เข้าสู่ตลาดจีนได้เพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันจีนได้นำข้าวเหนียวไปใช้ทำอาหาร เช่น บ๊ะจ่าง บัวลอย และอาหารอื่นๆ โดยมักจะใช้มากในช่วงเทศกาลหรือประเพณีต่างๆ เช่น วันตรุษจีน วันไหว้บรรพบุรุษ เทศกาลแข่งเรือมังกร และใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและอื่นๆ เช่น การผลิตสุรา และสีทาบ้าน เป็นต้น นางจันทิรา กล่าวว่า สำหรับโอกาสในการขยายตลาดข้าวเหนียวไทยใน จีน นอกจากการส่งออกในรูปของข้าวเหนียวขาวแล้ว กรมยังพบว่าข้าวเหนียวดำเริ่มเป็นที่นิยมนำไปใช้เพิ่มมากขึ้น เพราะเป็นข้าวเหนียวที่มีสีและมีสารอาหาร สูงกว่าข้าวเหนียวปกติ มีผลดีต่อสุขภาพร่างกาย ทำให้ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะมีการผลักดันการ ส่งออกข้าวเหนียวดำเข้าสู่ตลาดจีน และเร่งประชาสัมพันธ์เพื่อให้ชาวจีนรู้จักข้าวเหนียวดำเพิ่มมากขึ้น

นอกจากนี้ ยังจะผลักดันข้าวเหนียว ไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตสีทาบ้าน ที่ปัจจุบันนี้ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น เพราะเป็นสีที่ปราศจากสารเคมี เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี จากตลาดวัสดุก่อสร้าง ซึ่งหาก ส่งเสริมเข้าไปได้จะทำให้ความต้องการข้าวเหนียวเพิ่มขึ้นอีก สำหรับในปี 2560 ไทยส่งออกข้าวเหนียวเป็นมูลค่า 4,454 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8% จากช่วงเดียวกันของปี 2559 ซึ่ง ตลาดข้าวเหนียวหลักของไทย ได้แก่ 1.จีน (1,683 ล้านบาท) 2.สหรัฐอเมริกา (603 ล้านบาท) 3.มาเลเซีย (325 ล้านบาท) 4.ลาว (201 ล้านบาท) 5.เวียดนาม (185 ล้านบาท)

AMARC-NEWS

รางวัลความปลอดภัยหัวข้อ Good practice in…

22-03-2561 Hits:174 Amarc-News Super User - avatar Super User

รางวัลความปลอดภัยหัวข้อ Good practice in occupational safety and health management

ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย จำกัด ได้รับรางวัลความปลอดภัยหัวข้อ Good practice in occupational safety and health management จากโครงการ "การบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อย" โดยนายรังสรร สุวรรณบุตร เข้ารับมอบรางวัลจากนายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ณ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเขต11 ตลิ่งชัน เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2560 (โครงการนี้มีองค์กรผ่านเกณฑ์ประเมิณตามโครงการดังกล่าว จำนวน 174 แห่ง แบ่งเป็นระดับทอง...

Read more

Asia Medical and Agricultural Laboratory and Research Center

361,361/1-4 Ladprao 122 (Mahadthai1),Phlabphla, Wangthonglang, Bangkok, Thailand 10310

Tel : 0-2934-2381 Fax : 0-2934-0661  Email : cs@amarc.co.th , cs2@amarc.co.th , cs3@amarc.co.th , cs4@amarc.co.th , yanisa@amarc.co.th ,