คาดส่งออกไตรมาส 2 ปี 2561 ทิศทางสดใส

แหล่งที่มา: ฐานเศรษฐกิจ, 22-24 มีนาคม 2561

รูปภาพประกอบข้อมูล: https://www.khaosod.co.th/newspaper-column/economic-wheel/news_652579

 n04

คาดส่งออกไตรมาส 2 ปี 2561 ทิศทางสดใส

การส่งออกโดยรวมของไทยในไตรมาส 2 ปี 2561 คาดว่าจะมีแนวโน้มที่สดใส หลังจากในเดือนมกราคม 2561 มูลค่าส่งออกขยายตัวถึง 17.5% เทียบกับเดือนมกราคม 2560 สูงสุดในรอบ 62 เดือน ช่วยสร้างความมั่นใจว่าจะสามารถทำได้ตามเป้าหมายการส่งออกในปี 2561 ที่ตั้งไว้ 8% ทั้งนี้ กลุ่มสินค้าที่คาดว่าจะมีแนวโน้มขยายตัว ได้แก่ รถยนต์ คาดว่าจะได้รับคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในไตรมาส 2 และตลอดทั้งปีคาดว่าจะส่งออกรถยนต์ได้ตามเป้าที่ตั้งไว้ 1.1 ล้านคัน โดยตลาดที่คาดว่าจะขยายตัวได้ดี อาทิ ตลาดตะวันออกกลาง ซึ่งได้รับอานิสงส์จากราคาน้ำมันที่ปรับเพิ่มขึ้นทำให้ตลาดมีกำลังซื้อมากขึ้น ตลาดออสเตรเลีย และตลาดอเมริกากลาง-ใต้ อัญมณีและเครื่องประดับ มูลค่าส่งออกในเดือนมกราคมปี 2561 หดตัว 17% แต่เมื่อหักทองคำที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (ทองคำแท่ง) มูลค่าส่งออกขยายตัวถึง 8% โดยคาดว่าการส่งออกคาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นในช่วงไตรมาส 3 และ 4 และตลอดทั้งปีคาดว่าจะขยายตัวได้ 1-2% เครื่องนุ่งห่ม คาดว่าปี 2561 มูลค่าส่งออกจะขยายตัวราว 3-5% จากอานิสงส์ของเศรษฐกิจคู่ค้าหลัก คือ สหรัฐฯ และ EU ที่ฟื้นตัว และคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นจากเทศกาลฟุตบอลโลก 2018 อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยลบจากเงินบาทที่แข็งค่า และการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ

ทูน่า โรงงานส่วนใหญ่ได้รับคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ทูน่าเพิ่มขึ้น และมีการผลิตเต็มกำลังการผลิตไปจนถึงครึ่งแรกของปี 2561 หลังจากราคาวัตถุดิบปลาทูน่าปรับลดลง

ไก่ คาดว่ามูลค่าส่งออกในไตรมาส 2 จะยังขยายตัวต่อเนื่อง โดยเฉพาะการส่งออกไปตลาดหลัก คือ ญี่ปุ่น และ EU แต่ผู้ประกอบการอาจเผชิญปัจจัยลบจากต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ปรับสูงขึ้น สำหรับตลอดทั้งปีคาดว่าจะส่งออกไก่สดและไก่แปรรูปได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 8.2 แสนตัน มูลค่ากว่า 1 แสนล้านบาท ยางพารา คาดว่าการส่งออกในไตรมาส 2 จะปรับตัวดีขึ้น หลังจากที่การส่งออกลดลงทั้งปริมาณและมูลค่าในช่วงไตรมาส 1 ซึ่งเป็นผลจากความร่วมมือลดการส่งออกยางพาราของไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย 3.5 แสนตัน โดยคาดว่ามูลค่าการส่งออกตลอดทั้งปีจะยังขยายตัวเป็นบวก

AMARC-NEWS

รางวัลความปลอดภัยหัวข้อ Good practice in…

22-03-2561 Hits:174 Amarc-News Super User - avatar Super User

รางวัลความปลอดภัยหัวข้อ Good practice in occupational safety and health management

ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย จำกัด ได้รับรางวัลความปลอดภัยหัวข้อ Good practice in occupational safety and health management จากโครงการ "การบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อย" โดยนายรังสรร สุวรรณบุตร เข้ารับมอบรางวัลจากนายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ณ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเขต11 ตลิ่งชัน เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2560 (โครงการนี้มีองค์กรผ่านเกณฑ์ประเมิณตามโครงการดังกล่าว จำนวน 174 แห่ง แบ่งเป็นระดับทอง...

Read more

Asia Medical and Agricultural Laboratory and Research Center

361,361/1-4 Ladprao 122 (Mahadthai1),Phlabphla, Wangthonglang, Bangkok, Thailand 10310

Tel : 0-2934-2381 Fax : 0-2934-0661  Email : cs@amarc.co.th , cs2@amarc.co.th , cs3@amarc.co.th , cs4@amarc.co.th , yanisa@amarc.co.th ,